Gebruik biljartzaal door middag biljarters 


Mijne heren/dames ,

U biljart in de middaguren volledig op eigen risico .

De K.N.B.B.  heeft door de diverse overheidsmaatregelen een protocol verantwoord biljarten opgesteld .

Biljartvereniging Landvast kan hier niet aan voldoen en wijst elke verantwoording af met betrekking tot het gebruik van de biljartzaal.

In verband met de afstandsregel mag de middelste biljarttafel NIET gebruikt worden!

Deze maatregel is van kracht tot nader order!

Met vriendelijke groet ,

Bestuur Biljartvereniging Landvast