GEBRUIK BILJARTZAAL


Met ingang van 01-06-2021 mag er, onder onderstaande voorwaarden, in de middag weer gebiljart worden.

Met ingang van 1 juni kan er alleen  in de middagen  gebiljart worden waarbij het verzoek is aan de spelers  zich zo gedisciplineerd mogelijk op te stellen en zich aan de corona regels te houden (ieder is zijn eigen Boa).

                         Belangrijkste regels

Er mag alleen op het achterste en voorste biljart gespeeld worden door 2 personen.

Maximaal mogen er 6 personen in de biljartzaal.

Ieder zorgt voor zijn eigen keu en krijt.

                      Corona maatregels:

Handen desinfecteren.

1,5 m afstand houden.

Mondkapje dragen.

Registratie plicht.

Bij Corona gerelateerde klachten verkoudheid ,hoesten koorts thuisblijven.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Richtlijn gebruik biljartzaal Landvast

 

Op werkdagen wordt de biljartzaal benut door Biljartvereniging Landvast

met als doelstelling oudere 55+ en biljart liefhebbers uit de regio de mogelijkheid te geven hiervan gebruik te maken.

 

Biljartvereniging Landvast bestaat uit competitiespelers en recreanten.

 

De competitie vindt in de ochtenduren plaats en in de middaguren oefenen middagspelers en competitiespelers tezamen.

 

Het ledenaantal van de biljartvereniging is begrensd wat in een ledenstop kan resulteren.

 

In de avonduren na 18.00 uur is Cultureel Centrum Landvast het aanspreekpunt en kan er vrij worden gebiljart tegen een vergoeding.

 

Om s’middags te kunnen biljarten moet men bij voorkeur, 55+ zijn en lid van de vereniging Landvast, bestaande uitzonderingen daargelaten.

 

In zaken waar niet aan bovenstaande richtlijn wordt voldaan, beslist het dagelijks bestuur van de biljartvereniging.

 

Namens het bestuur van Biljartvereniging Landvast

 

Rien Broekzitter.