Gebruik biljartzaal door middag biljarters 


Heren Biljarters,

 

Het is vanaf 18 november 2020 weer toegestaan om met maximaal vier personen te biljarten in Landvast.

Het is uiteraard wel de bedoeling om zich strikt aan de geldende Corona regels te houden.

 

Dat wil zeggen: niet meer dan 4 personen in de biljartzaal en mondkapje verplicht.

 

Zie ook bijlage van de directie van Cultureel Centrum Landvast.

 

Met vriendelijke groet,

Bram Smit

Mijne heren/dames ,

U biljart in de middaguren volledig op eigen risico .

De K.N.B.B.  heeft door de diverse overheidsmaatregelen een protocol verantwoord biljarten opgesteld .

Biljartvereniging Landvast kan hier niet aan voldoen en wijst elke verantwoording af met betrekking tot het gebruik van de biljartzaal.

In verband met de afstandsregel mag de middelste biljarttafel NIET gebruikt worden!

Deze maatregel is van kracht tot nader order!

Met vriendelijke groet ,

Bestuur Biljartvereniging Landvast