Informatie voor de middag biljarters 


Tijdens het biljarten is het NIET toegestaan om een polshorloge en/of armband te dragen. 

Geachte middagbiljarters,

 

Het bestuur van biljartvereniging landvast heeft de contributie voor het jaar 2022 vastgesteld op 30 Euro.

Voor dit bedrag kunt u elke middag van 13.00 tot 17.00 biljarten met uitzondering van de zaterdag en zondag.

Wij verzoeken u bovengenoemd bedrag voor 30 mei te storten  op SNS rekening nummer NL50SNSB 8809 5092 85

Ten name van onze penningmeester de heer G.J. Kroeze.

Om onze administratie up to date te houden zouden wij graag uw adresgegevens willen noteren ,alsmede uw email adres.

Uw email stuurt u naar onze secretaris de heer Piet Klein

Landvastbiljart2018@gmail.com

 

Met als onderwerp Middagbiljart

Verdere gegevens van onze club vindt u op onze website

www.Landvast-biljartvereniging.nl

 

Met vriendelijke groet ,

 

Bestuur biljartvereniging Landvast