COMPETITIE INFO


Met inachtneming van de thans geldende Corona regels en in overleg met Landvast kan er per 01-06-2021 weer gebiljart worden, zie ook "Informatie voor de middag biljarters"

Daar het vakantie seizoen weer voor de deur staat heeft het bestuur besloten de onderlinge competitie per

06-09-2021 weer te hervatten.