GEBRUIK BILJARTZAAL


Richtlijn gebruik biljartzaal Landvast

 

Op werkdagen wordt de biljartzaal benut door Biljartvereniging Landvast

met als doelstelling oudere 55+ en biljart liefhebbers uit de regio de mogelijkheid te geven hiervan gebruik te maken.

 

Biljartvereniging Landvast bestaat uit competitiespelers en recreanten.

 

De competitie vindt in de ochtenduren plaats en in de middaguren oefenen middagspelers en competitiespelers tezamen.

 

Het ledenaantal van de biljartvereniging is begrensd wat in een ledenstop kan resulteren.

 

In de avonduren na 18.00 uur is Cultureel Centrum Landvast het aanspreekpunt en kan er vrij worden gebiljart tegen een vergoeding.

 

Om s’middags te kunnen biljarten moet men bij voorkeur, 55+ zijn en lid van de vereniging Landvast, bestaande uitzonderingen daargelaten.

 

In zaken waar niet aan bovenstaande richtlijn wordt voldaan, beslist het dagelijks bestuur van de biljartvereniging.

 

Namens het bestuur van Biljartvereniging Landvast

 

Rien Broekzitter.